Karlskrona_stadslopp_2016_blue
Karlskrona Barnlopp är ett festligt lopp för de yngsta. Loppet går i Hoglands Park torsdag den 2 augusti. Några timmar före Karlskrona Stadslopp.

Distanser

0-5 år (född 2015 och senare) ca 400 meter
6-9 år (född 2009-2012) ca 1000 meter
10-12 år (född 2006-2008) ca 1800 meter
Vi delar upp barnen i olika åldersklasser beroende på hur många som anmäler sig i varje åldersgrupp.

Starttider

De olika klasserna startar mellan 12.00 och 13.15. De äldsta börjar och de yngsta startar sist.
Uppvärmning inför varje startheat

karlskrona-barnlopp-2016-010.jpg

Anmälan och kostnad

Anmälan öppnar 27 maj klockan 19.00

Nummerlappsutdelning

Nummerlappar hämtas upp på arenan i Hoglands Park mellan 10:00 och 12:00 samma dag som loppet.

Ingen tidtagning

Loppet har ingen tidtagning.

Priser

Alla som springer kommer att få en medalj, dricka och frukt efter målgång.Karlskrona Barnlopp 2016 194